دزدگیر ایزیکار مدل E7
باریکترین ریموت تصویری جهان
قابلیت شارژ
دارای صفحه نمایش رنگی
ریموت ضد اسکن 
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل E5
دارای صفحه نمایش سیاه و سفید
ریموت ضد اسکن 
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل 6000
دارای صفحه نمایش TFT
دارای منو انگلیسی
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل 5000
دارای صفحه نمایش TFT
دارای منو انگلیسی
ریموت ضد اسکن 
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل 4100
اولین ریموت با طراحی کوچک
دارای صفحه نمایش سیاه و سفید
ریموت ضد اسکن 
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل  Steel 3000
قابلیت نصب سیستم آسان درب
قابلیت ارتقا به مدل تصویری
ریموت ضد اسکن
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل JONIOR
اولین طراحی ریموت 2 دکمه
کوچکترین ریموت معمولی جهان
قابیلت ارتقا به مدل تصویری
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل 502-3000
قابلیت نصب سیستم آسان درب
قابلیت ارتقا به مدل تصویری
ریموت ضد اسکن
جزئیات بیشتر
دزدگیر ایزیکار مدل  410-3000
قابلیت نصب سیستم آسان درب
قابلیت ارتقا به مدل تصویری
ریموت ضد اسکن
جزئیات بیشتر